کتاب مبحث 13 در آزمون نظام مهندسی برق، جزو منابع فرعی آزمون‌های نظام مهندسی و یکی از اصلی‌ترین کتب آزمون نظام مهندسی به شمار می‌رود.

مخاطبان اصلی کتاب مبحث 13 مهندسان برق و دست اندر کار طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان هستند.

نكات كاربردي و طبقه بندي شده مبحث سیزدهم

جهت دانلود پارت یک راهنمای مبحث سیزدهم کلیک نمایید 

جهت دانلود پارت دوم راهنمای مبحث سیزدهم کلیک نمایید